The Pultrusion process

W procesie pultruzji impregnowane są włókna ciągłe z masy duroplastycznej.

Znajdujące się w żywicy zaimpregnowane włókna szklane zostają utwardzane. Profile zostają przeciągane przez chłodzoną lub grzaną formę i w końcowej fazie cięte na miarę.